شریفی‌نیا از سر سینما زیاد است!lead

محمد بیک‌زاده تهیه‌کننده سریال امام علی در بخشی از حرف‌هایش در مصاحبه با خبرآنلاین، گفت محمدرضا شریفی‌نیا هیچ نقشی در انتخاب بازیگران این سریال نداشته است.