حال و هوای بهاری سپیده خداوردی


به گزارش آرتیکال ها، سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت: نفس نفس می زنم در دستان بزرگت

هق هق می کنم در اعماق قلبت

تویی که مرا قاصدک صدا میکین

حتی با نداشتنت

و گرمای تنت در خنکای علفزار

مرا گرم میکنی

AndroidOnlineNewsImage (3)