کامبیز دیرباز در صفحه اینستاگرامش «جمعه بازار عاشقی» باز کرد


به گزارش آرتیکال ها، کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: 

رفقا سلام،

از این هفته به امید خدا و با کمک شما میخوایم یه حرکتی رو شروع کنیم،

،

دوست دارم از این به بعد روزهای جمعه امکانات تبلیغاتی صفحه م رو با کمال میل در اختیار رفقایی بذارم که یه لقمه نون شرافتمندانه از فضای مجازی سر سفره هاشون میبرند