جملات عارفانه «مهدی ماهانی» در صبح بهاری


به گزارش آرتیکال ها، مهدی ماهانی با انتشار انی عکس نوشت: این متن طلاست ، طلا

.

.

تو سکوت کن

اجازه بده خدا عمل کند

تو با وسعت دید محدودت می بینی

اما خدا

همه گذشته، حال و آینده را …

نفست را تسلیم آتش اکنون کن

رشد درد دارد

بگذار رشد کنی ناآگاهی، ترس و مقاومتت بسوزد

و

در آگاهی و عشق سکنی گزینی

سکوت کن

اجازه بده تعلقاتی که تو را از عشق می گیرند بسوزند

باور داشته باش

آخرش برای تو خیر است

رها باش…

.

AndroidOnlineNewsImage