علی اوجی و یادی از مرحوم علی معلم/عکس


به گزارش آرتیکال ها، علی اوجی نوشت:

علی جان چرا داغت همش تازه است

چرا زخم رفتنت تازه است

چرا با رفتنت نامردا انقدر زیاد شدن 

چرا همه جرات می کنن 

هر چی دوست دارن بگن … علی جان هر سال که از رفتنت 

می گذره دلم بیشتر می گیره … علی جانم جات خالیه … بدجوری خالیه

جای خالیت خیلی احساس میشه …

تنها شدیم بی معلم ، بی رفیق …

AndroidOnlineNewsImage (1)