دست‌فروشان باید اجناس‌شان را روی دست بفروشند


به گزارش آرتیکال ها، 

جلسه امروز شورای شهر تهران

 در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران، زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران پیشنهاد حضور یک نماینده از کمیسیون شهرسازی و معماری را در کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون داد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بعد از پیشنهاد نژادبهرام، گفت: شاید دست‌فروشان بخواهند گود ایجاد کنند.

نژادبهرام خطاب به هاشمی گفت: مسلماً آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: حضور نماینده کمیسیون ضروری است اینکه دو نماینده دیگر از کمیته امداد و بهزیستی نیز حضور داشته باشند درست است و می‌توان از بُعدهای مختلف به آن توجه کرد.

آروین گفت: اگر بخواهیم این افراد را شناسنامه‌دار کنیم باید نهادهای مختلف حضور داشته باشند. برخی از این دست‌فروشان مافیا و برخی هم برای گذراندن زندگی‌شان دست به این کار می‌زنند.

عضو شورای شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد حضور کمیته امداد و بهزیستی مهم است این نهادها محور نیستند چرا که 12 عضو نیز حضور دارند و اگر دو نفر از این نهادها حضور یابند کامل‌تر می‌شود.

به گفته آروین، نباید نگران افراط و تفریط باشیم. برای اینکه راه‌حل بهینه داشته باشیم بهتر است این سازمان‌ها حضور یابند.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: اصلاً نمی‌دانم آیا نهادهای دیگر می‌توانند در این کمیته‌ها باشند مثلاً ما به نیروی انتظامی بگوییم بیاید آن هم بگوید نمی‌آیم.

هاشمی به خنده گفت: اعضا رأی دهید، آقای رئیس جمهور هم گفته از این به بعد فقط با رأی حرف بزنید. 

هاشمی خندید و گفت: شلوغ کردن فایده ندارد. 

وی ادامه داد: این را هم در نظر بگیرید دست‌فروشان نمی‌توانند جنس‌شان را روی زمین بگذارند باید روی دست بفروشند. طرف نمی‌تواند سفره پهن کند و یک کارت‌خوان هم بگذارد. 

در نهایت پیشنهاد حضور نماینده کمیسیون شهرسازی در کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون با 8 رأی مخالف به تصویب نرسید.