جزئیات آخرین وضع بارش‌های کشور/ بارندگی ها ۲۶.۴ درصد افزایش یافت + جدولاز مجموع ۱۴۰.۱ میلیمتر بارش ثبت شده در ۱۲۹ روز ابتدایی سال آبی جاری، سهم پاییز ۹۲.۱ میلیمتر و سهم ۳۹ روز ابتدایی زمستان ۴۸ میلیمتر بوده است.