نزدیک بود ترابی، سردار را مصدوم کند


به گزارش آرتیکال ها، 

گل دوم ایران به ویتنام که در دقیقه 69 به ثمر رسید، شادی بعد از گل عجیبی داشت. شاگردان کارلوس کی‌روش پس از گل دوم ایران به ویتنام که توسط سردار آزمون زده شد به سمت او دویدند که در این میان مهدی ترابی تلاش کرد سوار سردار آزمون شود. در پی این حرکت ترابی، سردار آزمون به زمین خورد که به نظر می رسید او با مصدومیت شدیدی مواجه شده است. اما پس از چند ثانیه آزمون دوباره بلند شد و به ادامه خوشحالی اش پرداخت.

این حرکت ترابی حتی برای خودش هم خطرناک بود اما خوشبختانه بدون هیچ اتفاق تلخی به پایان رسید.