لندن خواستار وضع تحریم‌های مناسب علیه مسکو استlead

نخست‌وزیر انگلیس با بیان اینکه روسیه باید دریانوردان و ناو‌های اوکراینی را که در تنگه کرچ توقیف کرده به این کشور بازگرداند، اعلام کرد لندن خواستار وضع «تحریم‌های مناسب» علیه مسکو است.