عدم توقف سرمایه‌گذاری‌های عربستان در آمریکاlead

دونالد ترامپ گفت: توقف سرمایه گذاری های عربستان سعودی در آمریکا این کشور را به راحتی به سمت سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به بازارهای دیگر مانند روسیه یا چین سوق خواهد داد.

ارسال پاسخ