ترامپ هرگز موفق به دیدار با رهبران ایران در مقابل رسانه‌ها نخواهد شدlead

یک مجله آمریکایی با بیان اینکه آمریکا در خصوص ایران منزوی به نظر می‌رسد، نوشت که دونالد ترامپ شاید هرگز نتواند به خواسته خود در زمینه دیدار با یکی از رهبران ایران در مقابل دوربین رسانه‌ها برسد.

ارسال پاسخ